FREDERIK

ANALYSE - KRITIK - KUNST -  FILOSOFI

I atelieret på Mallorca i CCA ANDRATX ved Galleri Asbæk.

I min verden hænger kunst, filosofi og formidling sammen på kryds og tværs. Filosofien kommer i følge Hegel efter kunsten rent erkendelsesmæssigt - før noget andet undrede mennesket sig igennem kunsten over den verden der var blevet det givet. Først derefter - og langt senere - udviklede denne undren sig til en filosofisk diskurs på et reelt metafysisk plan. Men på mange måder kan man sige at nutidens kunst altid omvendt udspringer af filosofien - ikke mindst fordi kunstnerisk undren af i dag i sin substans netop er en filosofisk diskurs. Altså i vid udstrækning sprogliggjort og erkendelsesmæssigt indlejret i samfundet. Det er derfor naturligt at tale om filosofi, når man taler om kunst, og at henvise til kunsten når man beskæftiger sig med filosofi. Samtidig er netop 'talen' - eller formidlingen - essentiel for såvel kunst som filosofi, da begge dele kun kan opstå, leve og udvikles i et fællesmenneskeligt rum.

En naturlig overbygning bliver kulturens udvikling, samfundets beskaffenhed og teknologiens evolution som en ny kollektiv intelligens. Disse størrelser udtrykkes næppe klarere end i vores byers arkitektur, produkters udformning og de sociale mediers samlede udtryk. Det hele hænger sammen - så vil du tale om en detalje, udfordre et punkt eller fremhæve en pointe bør du have det samlede billede i baghovedet - i det omfang det er menneskeligt muligt...   

PARALLELLE SPOR